Úvodní stránka » Ceník a dodací podmínky

Ceníky a dodací podmínky

Ceník servisních služeb IT 2011

Ceník digitálního tisku 2011

Ceník tisku vizitek 2011

Existují jenom dva způsoby, jak se odlišit od konkurence: být levnější, nebo být lepší. My jsme si od začátku vybrali tu druhou cestu, i když je náročnější. Zajímá-li vás, proč nechceme být nejlevnější, čtěte zde.

 

Dodací podmínky se řídí následujícími dokumenty:

Obchodní podmínky

Záruční podmínky

Servisní podmínky

Reklamační řád

Ostatní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí obchodním zákoníkem nebo občanským zákoníkem.

 

Důležité informace pro zákazníky

Děkujeme Vám, že jste se s důvěrou obrátili na nás. Chceme Vám poskytnout nejen profesionální služby, ale také veškeré důležité informace. Naší filozofií je férový vztah k zákazníkovi na základě vzájemné důvěry. Abychom předešli vzájemnému nedorozumění, chceme Vás upozornit zejména na ty skutečnosti, které si často nemusíte uvědomovat, nebo předpokládáte v dobré víře, že jsou jiné než je z hlediska odborného správné či možné.

  • Vzájemné obchodní vztahy se řídí dodacími podmínkami společnosti Gitech - Jiří Herian, které se skládají z "Obchodních podmínek", "Záručních podmínek", "Reklamačního řádu" a "Servisních podmínek". Veškeré dokumenty jsou k dispozici na vyžádání v sídle společnosti, nebo na jejích webových stránkách. Objednávkou služeb ze strany zákazníka se má za to, že bere tyto podmínky na vědomí.
  • Před předáním zařízení do servisu se prosím seznamte s podmínkami, za kterých budou činnosti probíhat. Předpokládáme určitou odbornou úroveň znalosti zákazníka, pokud však něčemu nerozumíte, nebojte se nás zeptat. Rádi Vám vše ochotně vysvětlíme. Při předání zařízení bude přijímajícím pracovníkem vyplněn "Servisní list" a originál Vám bude po podpisu předán.
  • Při uplatnění záruční reklamace předložte prosím doklad o nákupu, dodací list či záruční list. V případě jejich nedoložení nemusí být reklamace uznána.
  • Dle zákona „O ochraně spotřebitele“ rozhodne odpovědný pracovník o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, přiměřená druhu výrobku či službě, potřebná k odbornému posouzení vady. V případě, že zákazník požaduje před zahájením reklamačního řízení provedení dalších činnosti, bude reklamační řízení zahájeno až po jejich dokončení.
  • Vezměte prosím na vědomí, že Vámi udávaná, či na zařízení projevovaná, závada může mít jinou příčinu, nebo více příčin, nežli je na první pohled patrné. K jejich identifikaci slouží právě odborná diagnostika.
  • Pokud bude Vaše zařízení odesláno do autorizovaného servisu, dodejte k němu prosím originální obal. Dopravou v neoriginálním obalu nesete sami plnou odpovědnost za případné poškození vašeho zařízení.
  • Před předáním zařízení do servisu si prosím zajistěte bezpečnou zálohu vašich dat. Během servisního zásahu na zařízení může dojít k jejich ztrátě či poškození. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za případné poškození či ztrátu dat, ani škody v důsledku toho vzniklé. V případě, že požadujete vytvoření zálohy dat, nepřebíráme žádnou odpovědnost za úspěšnost či kompletnost této operace.
  • Vyřešením vašeho požadavku či odstraněním závady může dojít k následným problémům s hard-warovým či softwarovým zařízením, které do té doby nevykazovalo závady. To vyplývá z principu funkce těchto zařízení a není důsledkem chybného postupu ze strany našich techniků, tudíž nemůže být ani předmětem následné reklamace. V případě kompletní reinstalace zařízení, je nutná záloha a obnova dat, instalace a konfigurace veškerých komponent, připojených zařízení a veškerého používaného software.

Věříme, že i díky těmto informacím Vám poskytneme veškeré služby k Vaší plné spokojenosti.

Aktuální reference:

Výroční zpráva Vodakva

Výroční zpráva Vodakva 

Webové stránky
Politik Jan Horník

web Jan Horník 

Webové stránky
Boží Dar

web Boží Dar 

Webové stránky
Lemigas

web Lemigas 

Webové stránky
Algon Plus Auto

Webové stránky Algon Plus Auto 

Novinky

Nabídka, co se neodmítá

19. 7. 2016

Nyní na veškerý digitální tisk sleva až 70 %. Neváhejte a vyzkoušejte si naše služby za tu nejlepší cenu...

Máme vlastní digitální tisk

10. 4. 2015

Vaše zakázky vytvoříme nyní rychleji - levněji - barevněji! Pořídili jsme si nový digitální tiskový stroj formátu A3+ a stroje pro dokončovací výrobu...

Spouštíme nový web

31. 12. 2014

Do nového roku s novým webem. Naše webové stránky jsme celé předělali a vzali jsme to pěkně z gruntu.

archív

Kontaktujte nás:

Telefon+420 602 495 191

E-mailinfo@gitech.cz 

Facebookfacebook.com/gitech.kv


Ceník digitálního tisku

Ceník digitálního tisku


Podporujeme sportovní klub moderní gymnastiky

TopGym Karlovy Vary