Úvodní stránka » Návody a pomůcky » Grafické a webové zakázky – pravidla podklady

Grafické a webové zakázky – pravidla pro předávání podkladů

Pro zpracování zakázky předá zákazník potřebné podklady. Tím se rozumí podklady v elektronické formě vhodné pro další zpracování sestávající se ze strukturovaných textových a tabulkových podkladů v rozsahu 1:1, fotografií potřebné kvality a rozlišení (typicky 300 DPI), veškerých log a ilustrací ve vektorovém formátu, popř. formátu postačujícím pro dané dílo.

V následujícím textu uvádíme nejdůležitější pravidla pro tyto podklady. Podklady dodané v nevyhovujícím formátu musí být před zpracováním sazby upravovány, což je předmětem redakčních prací, které jsou buď předem sjednané, nebo dodatečně vyúčtované jako vícepráce.

Textové podklady

 1. Textové podklady se předávají ve formátu textového (znakového souboru), nejčastěji ve formátu DOC (MS Word), ODT (OpenOffice), popř. PDF, RTF, TXT (obecné textové formáty).
 2. Rozsah a členění textu musí být 1:1, tj. dodané ve stejném rozsahu jako má být vloženo ve výsledném díle. Na jednu stranu A4 se vejde bez obrázků přibližně 6 000 až 8 000 znaků včetně mezer. Použijte funkci ve svém textovém editoru „Počet slov“, která vám spočítá rozsah textu a dle zamýšlené plochy další grafiky si tak můžete spočítat, zdali je rozsah textu v požadovaném rozsahu.
 3. Dodaný dokument s textem musí být správně naformátován a ostylován.
  • Formátováním se rozumí odstavcová sazba (řádky odstavce nesmí být zalomeny klávesou Enter). Odsazení textu se provádí vložením tabulátoru (nikoliv mezer), mezi slovy nesmí být více jak jedna mezera. Čárky a tečky se píší hned za předcházejícími slovy (bez mezery), za nimi následuje vždy mezera.
  • Stylováním se rozumí, že se používají na zvýraznění nadpisů předdefinované styly příslušné úrovně, na seznamy se používají odrážky nebo číslování.
 4. Do textových dokumentů se v žádném případě nesmí vkládat obrázky či jiná grafika.
 5. Před předání textového článku je vhodné, aby objednatel (autor) provedl jazykovou korekturu. Dodavatel při zpracování zásadně jazykovou korekturu neprovádí. Pouze se kontroluje typografie (viz. pravidla zpracování textu výše).
 6. Větší tabulky je vhodné vytvořit v tabulkovém kalkulátoru (Excel).

Fotografie

 1. Fotografie se předávají v samostatných souborech ve formátu JPG, TIF, PSD, popř. BMP. V žádném případě nelze fotografie předávat vložené do textových či jiných dokumentů (např. Word).
 2. Fotografie musí být v minimálním rozlišení 100 bodů/cm, tj. rozměr fotografie v bodech (pixelech) musí být alespoň 100x větší, než je zamýšlená velikost rozměru otištění v cm.
 3. Je třeba dodat pouze ty fotografie, které se mají použít. Pokud chcete dodat více fotografií k výběru, uveďte, kolik přibližně fotografií se z nich má vybrat.
 4. Soubory s fotografie musí být pojmenovány tak, aby z názvu bylo zřejmé, ke kterému článku patří, popř. co se na fotografii nachází. Komentář k fotografii může být uveden v textových podkladech.
 5. Fotografie pořízené z mobilních telefonů či oskenované z tištěných podkladů jsou většinou nepoužitelné.
 6. Zákazník má za povinnost se ujistit, že k předaným fotografiím vlastní sám autorská práva, nebo má právo je použít. Fotografie stažené z internetu většinou další komerční užití nedovolují. 

Grafika a ilustrace

 1. Grafické prvky a ilustrace (např. logo, schéma apod.) je třeba předávat ve vektorovém formátu (kresba je interně popsána křivkami) ve formátech souborů PDF, EPS, PS, AI či CDR.
 2. Grafické prvky a ilustrace musí splňovat další odborná kritéria jejich zpracování.

Stáhnout ve formátu PDF

Aktuální reference:

Výroční zpráva Vodakva

Výroční zpráva Vodakva 

Webové stránky
Politik Jan Horník

web Jan Horník 

Webové stránky
Boží Dar

web Boží Dar 

Webové stránky
Lemigas

web Lemigas 

Webové stránky
Algon Plus Auto

Webové stránky Algon Plus Auto 

Novinky

Nabídka, co se neodmítá

19. 7. 2016

Nyní na veškerý digitální tisk sleva až 70 %. Neváhejte a vyzkoušejte si naše služby za tu nejlepší cenu...

Máme vlastní digitální tisk

10. 4. 2015

Vaše zakázky vytvoříme nyní rychleji - levněji - barevněji! Pořídili jsme si nový digitální tiskový stroj formátu A3+ a stroje pro dokončovací výrobu...

Spouštíme nový web

31. 12. 2014

Do nového roku s novým webem. Naše webové stránky jsme celé předělali a vzali jsme to pěkně z gruntu.

archív

Kontaktujte nás:

Telefon+420 602 495 191

E-mailinfo@gitech.cz 

Facebookfacebook.com/gitech.kv


Ceník digitálního tisku

Ceník digitálního tisku


Podporujeme sportovní klub moderní gymnastiky

TopGym Karlovy Vary